படத்தொகுப்பு

மனித உடலுடன் பிறந்த சில கொடிய விலங்குகள்! மதம் கொண்டு மிருகம் செய்யும் மனிதம் ..!


safe_image (4)

ஒரு பெண்ணை துடி துடிக்க கழுத்தை அறுக்கும் காட்சி மதம் கொண்டு …இதயம் பலவீனமானவர்கள் பார்க்க வேண்டாம் ..

மனித உடலுடன் பிறந்த சில கொடிய விலங்குகள்! மதம் கொண்டு மிருகம் செய்யும் மனிதம் ..!