படத்தொகுப்பு

குழந்தை பேறு இல்லாததால் உடல், உள ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள சகோதர, சகோதரிகளுக்கு இலவச கருத்தரங்கு.


 

Photo: AD20111112437146-Salema Al Ghuna.jpg