படத்தொகுப்பு

பேட்டை கிளை மர்க்கஸை தாக்க வந்தவர்களின் கொலை வெறி தாக்குதல் காட்சி!


18-4-13 அன்று பேட்டை கிளை மர்க்கஸை தாக்கவந்தவர்கள் த த ஜமாஅத் சகோதர்களை மீது நடத்தும் கொலைவெறி காட்சிகளின் தொகுப்பு

சினிமா, வட்டி போன்ற தொழில் செய்யும்  ஊர் நாட்டமை அஸ்லம்
SDPI ரவுடிகள் 
கொலைகார கும்பலின் கொடூர தாக்க்குதல்
 
கல்லெறியும் காட்சி
ஊர் மக்களை திரட்டி மர்க்கஸ் நோக்கி வரும் நாட்டமை 
முகத்தில் மார்க்க அடையாளம் கூட இல்லாத மற்றொரு நாட்டமை 
தடிகளுடன் வரும் நாட்டமை 
கையில் கிடைத்ததையெல்லாம் வைத்து தாக்கும் கொடூரர்கள்

                              முகத்தில் பாருங்கள் எவ்வளவு வெறி..யார் குண்டர்கள்??

குறிப்பு : இந்த நாட்டாமைகள் தான் கீழ் காணும் பேட்டை சுன்னத் ஜமாஅத் பள்ளியை நிர்வகிக்க கூடியவர்கள் .

                                             பேட்டை சுன்னத் ஜமாஅத பள்ளி