குர்ஆன்


இன்றைய இஸ்லாமியக்குரல் அல் குர்ஆண் தமிழாக்கம்

அத்தியாய அட்டவணை

1.அல்ஃபாத்திஹா 24.அந்நூர் 47.முஹம்மது 70.அல்மஆரிஜ் 93.அல்லுஹா
2.அல்பகரா 25.அல்ஃபுர்கான் 48.அல்ஃபத்ஹ் 71.நூஹ் 94.இன்ஷிராஹ்
3.ஆலு இம்ரான் 26.அஷ்ஷுஅரா 49.அல்ஹுஜராத் 72.அல்ஜின் 95.அத்தீன்
4.அன்னிஸா 27.அந்நம் 50.காஃப் 73.அல்முஸ்ஸம்மில் 96.அல்அலக்
5.அல்மாயிதா 28.அல்கஸஸ் 51.அத்தாரியாத் 74.அல்முத்தஸிர் 97.அல்கத்ர்
6.அல்அன்ஆம் 29.அல்அன்கபூத் 52.அத்தூர் 75.அல்கியாமா 98.அல்பய்யினா
7.அல்அஃராஃப் 30.அர்ரூம் 53.அந்நஜ்ம் 76.அத்தஹ்ர் 99.அஸ்ஸில்ஸால்
8.அல்அன்ஃபால் 31.லுக்மான் 54.அல்கமர் 77.அல்முர்ஸலாத் 100.அல்ஆதியாத்
9.அத்தவ்பா 32.அஸ்ஸஜ்தா 55.அர்ரஹ்மான் 78.அந்நபஃ 101.அல்காரிஆ
10.யூனுஸ் 33.அல்அஹ்ஸாப் 56.அல்வாகியா 79.அந்நாஸிஆத் 102.அத்தகாஸுர்
11.ஹுத் 34.ஸபா 57.அல்ஹதீத் 80.அபஸ 103.அல்அஸ்ர்
12.யூசுஃப் 35.ஃபாத்திர் 58.அல்முஜாதலா 81.அத்தக்வீர் 104.அல்ஹுமஸா
13.அர்ரஃது 36.யாஸீன் 59.அல்ஹஷ்ர் 82.அல்இன்ஃபிதார் 105.அல்ஃபீல்
14.இப்ராஹீம் 37.அஸ்ஸாஃப்பாத் 60.அல்மும்தஹினா 83.அல்முதஃப்ஃபிபீன் 106.குரைஷ்
15.அல்ஹிஜ்h 38.ஸாத் 61.அஸ்ஸஃப் 84.அல்இன்ஷிகாக் 107.அல்மாவூன்
16.அந்நஹ்ல 39.அஸ்ஸுமர் 62.அல்ஜும்ஆ 85.அல்புரூஜ் 108.அல்கவ்ஸர்
;17.பனூ இஸ்ராயீல் 40.அல்முஃமின் 63.அல்முனாஃபிகூன் 86.அத்தாரிக் 109.அல்காஃபிரூன்
18.அல்கஹ்ஃப் 41.புஃஸ்ஸிலத் 64.அத்தகாபுன் 87.அல்அஃலா 110.அந்நஸ்ர்
19.மர்யம் 42.அஷ்ஷுரா 65.அத்தலாக் 88.அல்காஷியா 111.லஹப்
20.தாஹா 43.அஸ்ஸுக்ருஃப் 66.அத்தஹ்ரீம் 89.அல்ஃபஜ்ர் 112.அல்இக்லாஸ்
21.அல்அன்பியா 44.அத்துகான் 67.அல்முல்க் 90.அல்பலத் 113.அல்ஃபலக்
22.அல்ஹஜ் 45.அல்ஜாஸியா 68.அல்கலம் 91.அஷ்ஷம் 114.அந்நாஸ்
23.அல்முஃமினூன் 46.அல்அஹ்காஃப் 69.அல்ஹாக்கா 92.அல்லைல்

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s